PUBLIKĀCIJAS

jūnijs 2009 - www.ifinanses.lv profesionāls interneta žurnāls grāmatvežiem, finanšu speciālistiem, juristiem, personāla vadītājiem un vadītājiem un citiem interesentiem, kuri ikdienas dzīvē risina ar finansēm un likumdošanu saistītus jautājumus, raksts "Degvielas izdevumu uzskaite saimnieciskajā darbībā" http://www.ifinanses.lv/lat/gramatvediba?doc=697
jūnijs 2009 - www.ifinanses.lv profesionāls interneta žurnāls grāmatvežiem, finanšu speciālistiem, juristiem, personāla vadītājiem un vadītājiem un citiem interesentiem, kuri ikdienas dzīvē risina ar finansēm un likumdošanu saistītus jautājumus, raksts "Kā pārvērtēt uzņēmuma pamatlīdzekļus" http://ifinanses.lv/lat/gramatvediba?doc=593
novembris 2008 - Laikraksta "Dienas bizness" pielikums - žurnāls "Saldo", izdevums 19 (87), 8.-11.lpp., raksts "Dabisko zudumu un bojāto preču norakstīšana"

INTERVIJAS

janvāris 2010 - biznesa ideju žurnāls "Kapitāls", izdevums Nr.01/2010 (145), 77.lpp., rubrika "PERSONA GRATA" par A.Kārkliņu "Kas man svarīgs?"
oktobris 2008 - žurnāls par grāmatvedību, likumdošanu un finansēm "Bilance", izdevums Nr.20 (200), 26.-28.lpp., intervija ar A.Kārkliņu "Profesija prasa nemitīgi pilnveidoties"

Tel.: 29594930

Built with Berta