Algu kalkulators http://www.vid.lv/lv/kalkulatori/algu_kalkulators

Veidlapas VID http://www.vid.gov.lv/default.aspx?tabid=11&id=68&hl=1

Jautājumi un atbildes no VID http://www.vid.gov.lv/default.aspx?tabid=11&id=89&hl=1

VID datu bāzes - PVN, parādnieki u.c. http://www6.vid.gov.lv/vid_pdb

Biežāk lietotie budžeta konti

Konts Nosaukums
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis LV91TREL1060000110000
Uzņēmumu ienākuma nodoklis LV08TREL1060000121000
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas LV37TREL1060000220000
Iekšzemē iekasētais pievienotās vērtības nodoklis LV37TREL1060000511000
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva LV80TREL1060190935000
Mikrouzņēmumu nodoklis, kuru maksā maksātāji, kas atbilst likumam "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" LV75TREL1060000721000
Mikrouzņēmumu nodoklis, kuru maksā kā saimnieciskās darbības veicēji reģistrētās fiziskās personas LV41TREL1060000722000
Mikrouzņēmumu nodoklis, kuru maksā pārējie saimnieciskās darbības veicēji, kas atbilst likumam "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" LV07TREL1060000723000

Tel.: 29594930

Built with Berta